فال حافظ

فال حافظ

صبح است ساقيا قدحي پرشراب کن
زان پيشتر که عالم فاني شود خراب
خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزي که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم
کار صواب باده پرستيست حافظا
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عيش مي طلبي ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافي خطاب کن
برخيز و عزم جزم به کار صواب کن

تعبیر فال : فرصت های زندگی را غنیمت بدان و خوش باش. زندگی خانوادگی خود را به خاطر مسائل پوچ خراب نکن. در زندگی با احتیاط باش و قبل از هر کار، با دقت جوانب آن را بسنج.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای ghaz.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ghaz.ir